Thiết lập máy bay thực tế

Một trò chơi tuyệt vời của máy bay có thể có vẻ một chút đẩy đầu tiên bởi vì số lượng thông tin bị đánh bom trước khi chúng bắt đầu nhưng đó là thực sự giá trị.

Các đồ họa là hình ảnh động tuyệt vời, mịn màng và khả năng của trò chơi lớn.

Một hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn trước khi chuyến bay đầu tiên của bạn.

Tất cả trò chơi
Thiet-lap-may-bay-thuc-te
80% yêu thích trò chơi