Game Tower Defense Tower Quốc phòng General "

Trong trò chơi này, như tên của nó thuộc thể loại Tower Defense, bạn bắt đầu bằng cách chọn một trong 3 chung mỗi người có khả năng đặc biệt và sau đó bạn bắt tay vào một chiến dịch quân sự.
Trò chơi là khá chuẩn, nhưng chúng tôi yêu đồ họa, âm nhạc và ông chủ.

Tất cả chơi với con chuột!

Tất cả trò chơi
Game-tower-defense-tower-quoc-phong-general
80% yêu thích trò chơi