RPG trò chơi với người da đỏ (Field lệnh 3)

Trong cuối thế kỷ XIX, bạn chơi như các nhà lãnh đạo của một bộ lạc Ấn Độ bị tấn công bởi người Mỹ. Bạn sẽ tự do cho những người của bạn và để tồn tại xung đột? Bạn lựa chọn của bạn bằng cách nhấp vào tùy chọn cho, trò chơi bao gồm chủ yếu của văn bản.

Tất cả trò chơi
Rpg-trò-chơi-với-người-da-đỏ-field-lệnh-3
100% yêu thích trò chơi