Chiến lược trò chơi Age of War

Trò chơi tuyệt vời, nơi bạn phải bảo vệ cơ sở của bạn chống lại các cuộc tấn công của đối phương. Tại sao các loại khác nhau của các đơn vị đào tạo và cải thiện phòng thủ của các cơ sở của bạn.

Chúng tôi đặc biệt thích sự tiến hóa thông qua thời gian sẽ dẫn bạn đến thời đại đá xung đột tương lai.

Tất cả trò chơi
Chien-luoc-tro-choi-age-of-war
83% yêu thích trò chơi