Chiến lược chiến tranh, Chơi Game (Cuộc xâm lược thành phố)

Tấn công căn cứ của đối phương trong khi bảo vệ máy của bạn. Hãy sử dụng sự khác biệt và điểm yếu của từng loại. Hãy sử dụng các kỹ năng đặc biệt của bạn. Mức độ khó khăn và phức tạp dần dần tăng lên. Bạn sẽ quản lý để giữ cho thành phố theo thứ tự?

Tất cả trò chơi
Chien-luoc-chien-tranh-choi-game-cuoc-xam-luoc-thanh-pho
90% yêu thích trò chơi