Kim loại Slug Rampage III

Trong tập này, "Metal Slug" rơi xăng, Marco quyết định đi kiểm tra khu vực đi bộ để tìm.Điều khiển:.Tất cả mọi thứ được chỉ định trước khi bắt đầu.

Tất cả trò chơi
Kim-loai-slug-rampage-iii
87% yêu thích trò chơi