"Mercenaries" เกม

อย่างเป็นทางการในรุ่นนี้ของแฟลช "Mercenaries" เกมคุณเล่นเป็นทหารรับจ้างในค่าใช้จ่ายในการกู้คืนกรณีทูตที่ถูกขโมยและนำไปเวเนซุเอลา

คุณสามารถเลือกระหว่างสองประเภทของการควบคุมหรือสร้างตัวควบคุมของคุณเองก่อนที่จะเริ่มเล่น!

โชคดี!

เกมทั้งหมด
ทหารรับจ้างพฤหัสบดี
50% รักเกมนี้