เกมส์ที่ต้องใช้เพียงสองเซลล์ประสาท: เป้าหมายสำหรับการอื่น ๆ เพื่อดึงทริกเกอร์ เลื่อนลงมาทั้งกองทัพของศัตรูด้วยอุปกรณ์ที่ยังคงทำลายล้างมากขึ้น!