FPS Em Up ยิงด้วย Rambo

รวบรวม Rambo และยิงทหารรับจ้างที่ต้องการให้ผิวของคุณ ใกล้ชิดพวกเขามากกว่าที่พวกเขาทำร้าย เอมด้วยเมาส์และเปิด Rambo 90 °กับซ้าย / ขวาเพื่อที่จะไม่ต้องมีในด้านหลัง

เกมทั้งหมด
Fps-em-up-ยิงด้วย-rambo
50% รักเกมนี้