กลยุทธ์เกมสงคราม (บุกตี)

โจมตีฐานศัตรูในขณะที่ปกป้องคุณ ทำให้การใช้งานที่แตกต่างและจุดอ่อนของแต่ละชั้นเรียน ทำให้การใช้ทักษะพิเศษของคุณ ระดับความยากและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณจะจัดการเพื่อให้เมืองในลำดับที่?

เกมทั้งหมด
เกมกลยุทธ์สงครามรุกรานเมือง
90% รักเกมนี้