เกม RPG กับอินเดียนแดง (Command เขต 3)

ในศตวรรษที่สิบเก้าปลายที่คุณเล่นในฐานะผู้นำของชนเผ่าอินเดียนที่ถูกโจมตีโดยชาวอเมริกัน คุณจะให้เสรีภาพแก่ประชาชนของท่านและเพื่อความอยู่รอดความขัดแย้ง? ให้คุณเลือกได้โดยคลิกที่ตัวเลือกให้เล่นเกมส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อความ

เกมทั้งหมด
เกม-rpg-กับอินเดียนแดง-command-เขต-3
100% รักเกมนี้