Игра кула за одбрана "кула за одбрана генерал"

Во оваа игра, која како што сугерира името припаѓа на кула за одбрана жанр, ќе почнете со избирање на една од три општи кои секој од нив има посебни способности, а потоа ќе се качат на воената кампања.
Играта е прилично стандардни, но сакаме на графика, музика и газдите!.

Сите игра со глувчето!.

Сите игри
Игра-кула-за-одбрана-кула-за-одбрана-генерал
80% сакам оваа игра