RPG игра со Индијанци (Теренски команда 3)

Во доцниот XIX век, ќе игра како лидер на индијанското племе дека е нападнат од страна на Американците. Ќе даде слобода на твоите луѓе и да се преживее на конфликтот? Направите вашиот избор со кликнување на дадени опции, играта се состои претежно од текстот.

Сите игри
Rpg-игра-со-Индијанци-Теренски-команда-3
100% сакам оваа игра