بازی دفاع با یک جیپ

در طول جنگ جهانی دوم، شما به عنوان یک سرباز رانندگی یک جیپ بازی و شما باید قبل از ال Alamein آلمانی برسد.

حفاظت از وسیله نقلیه خود و پیشگیری از آلمانی ها حملات خود را برای راه اندازی!

کنترل:.

  • حرکت: "A" و "D".
  • هدف / شوت: موش.

همه بازی ها
بازی-دفاع-با-یک-جیپ
100% عاشق این بازی