بازی حشره دار

مجموعه ای از "دفاع" است که در آن شما خلبان حشره دار و باید زنده بماند تا زمانی که ممکن است به ضرب و جرح هوا.

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow "چپ" و "راست" است.
  • هدف / شوت: موش.
  • تقسیم نقاط مهارت ها: نوار فضایی.
  • از بمب های هسته ای: فلش "بالا استفاده کنید.

همه بازی ها
بازی-حشره-دار
50% عاشق این بازی