بازی اکشن RPG با تفنگداران دریایی فضایی

در این بازی شما را غرق در کفش دریایی فضا. با همکاران خود، شما باید پایگاه خود را در برابر حمله بیگانگان دفاع می کنند. اما پیشرفت به جلو برای متوقف کردن این تهدید است.

کنترل:.

  • حرکت: کلیدهای جهت دار و یا "Z"، "س"، "S"، "D".
  • شاخه: سمت چپ کلیک کنید.
  • رفع شی: "E" است.
  • مشاهده فروشگاه: فاصله.
  • سلاح: کلید "1"، "2"، "3"، "4" تغییر دهید.

همه بازی ها
بازی-اکشن-rpg-با-تفنگداران-دریایی-فضایی
100% عاشق این بازی