بازی جنگ در جنگل (غرب حمله رعد اسا 2)

بازی به عنوان گروهبان حمله رعد اسا، نماینده ویژه در یک ماموریت سری. شما باید از طریق اقدامات دشمن که در پروژه رآکتور اتمی برای ایجاد ببینید. به خودتان، شلیک کردن دشمنان که می آیند و می روند.

کنترل:.

  • حرکت: ARROW "Z"، "س"، "S"، "D".
  • نگه دار: کلیک چپ.
  • تغییر سلاح: فاصله.
  • نارنجک: "G".

همه بازی ها
بازی-جنگ-در-جنگل-غرب-حمله-رعد-اسا-2
100% عاشق این بازی