بازی دفاع در برج "برج دفاع عمومی"

در این بازی، که به عنوان نام آن نشان می دهد متعلق به ژانر دفاع برج، شما با انتخاب یکی از سه که هر کدام توانایی های خاص شروع و سپس شما را در یک عملیات نظامی در کشتی سوار است.
بازی است که نسبتا استاندارد نیست، بلکه دوست داریم! گرافیک، موسیقی و کارفرمایان.

با موش بازی می کردیم!

همه بازی ها
بازی-دفاع-در-برج-برج-دفاع-عمومی
85% عاشق این بازی