بازی جنگ با مورچه ها (Antz)

این جنگ بین مورچه ها مورچه های قرمز و سیاه است!این بازی توسط دو ایفا کرده است.(یا شما را در مقابل خودتان). یک نوع از نوع شطرنج است. در اینجا، شما نیاز به مواد غذایی تا حد ممکن و کشتن مورچه ها که مانع از تلاش خود را. برای این کار، فقط آنها را در عبور!

همه بازی ها
بازی-جنگ-با-مورچه-ها-antz
71% عاشق این بازی