بازی نجات موتور سیکلت (فرار آلپ)

در طول جنگ جهانی دوم، شما توسط دشمنان که رها کردن بمب بر روی سر خود را دنبال کرد. اقامت هشدار و نجات دختران به خاطر سقوط از آسمان. شوت دشمن، اما اجتناب از تیراندازی بالون خود را در غیر این صورت بازی از آن بیش از!

کنترل:.

  • حرکت: موش.
  • نگه دار: کلیک چپ.

همه بازی ها
بازی-نجات-موتور-سیکلت-فرار-آلپ
50% عاشق این بازی