משחקים הדורשים רק שני הנוירונים: מטרה אחרת ללחוץ על ההדק. גלול למטה צבאות שלמים של אויבים עם הציוד עדיין הרסניות יותר!