משחק מלחמה ואסטרטגיה (הפלישה לעיר)

לתקוף את בסיס האויב תוך הגנה על שלך. לנצל את ההבדלים והחסרונות של כל שיעור. לעשות שימוש כישורים מיוחדים שלך. רמת הקושי עולה בהדרגה מורכבות. אתם מצליחים לשמור את העיר כדי?

כל המשחקים
משחק-מלחמה-ואסטרטגיה-הפלישה-לעיר
90% אוהב את המשחק הזה