Στρατηγική του παιχνιδιού Πολέμου (Εισβολή Πόλη)

Επίθεση τη βάση του εχθρού σου, ενώ υπερασπίζεται. Κάντε χρήση των διαφορών και των αδυναμιών της κάθε κατηγορίας. Κάντε χρήση ειδικών δεξιοτήτων σας. Το επίπεδο δυσκολίας και πολυπλοκότητας αυξάνει σταδιακά. Θα καταφέρουν να κρατήσουν την πόλη σε σειρά;

Όλα τα παιχνίδια
Στρατηγική-του-παιχνιδιού-Πολέμου-Εισβολή-Πόλη
90% αρέσει αυτό το παιχνίδι