თამაშები, რომელიც მოითხოვს მხოლოდ ორი ნეირონების: სამიზნე სხვა უნდა გაიყვანოს გამოიწვევს. გადახვევის ქვემოთ მთელი ჯარები მტრები აღჭურვილობით კიდევ უფრო გამანადგურებელი!