Чт в джунглата Commando

Една игра, принадлежащи към отличната серия "Командо", в крайна сметка тук в джунглата и трябва да убие вражески войници и да освободи затворниците.

Контроли:.

  • Премести: ключове "Q" и "D".
  • Гледайте на въздуха / Крауч: Keys "Z" и "S".
  • Издърпайте: "J".
  • SKIP: "К".
  • Гранати: "L".

Всички игри
Чт-в-джунглата-commando
100% обичам тази игра