Стратегията за военна игра (Нашествие в града)

"Атака" във вражеската база, докато твоя защита. Направете използване на различията и слабите страни на всеки клас. Възползвайте се от вашите специални умения. Нивото на трудност и се увеличава сложността постепенно. Ще успеете да опази града, за?

Всички игри
Стратегията-за-военна-игра-Нашествие-в-града
90% обичам тази игра