Една цел: да защитава целева срещу вълна след вълна от врагове. Духът управление и хладнокръвие са задължителни!