Sniper խաղ (One Shot - One Kill)

A սնայպեր խաղ է, որ immerses ձեզ մեջ աշխարհի մի կազմակերպության հանցագործների. Նշանակվում առաքելությունների, դուք կունենաք խնդիրը սպանում մարդկանց: Մասնավորապես. Վստահեք ձեր արծիվ աչքերը.

Բոլոր ֆուտբոլիստներին
Sniper-խաղ-one-shot-one-kill
85% սիրում այս խաղը